Analyse


Økonomisk og strategisk rådgivning med fokus på hotelleiendom og –drift. Etableringsundersøkelser, markedsanalyser, investeringsbeslutninger.

Operatørsøk


Nasjonalt og internasjonalt operatør-/leietakersøk, for å sikre riktig forretningsmodell/konsept og leiebetingelser.

Forvaltning


Kommersiell forvaltning av leiekontrakter. Evaluering av eksisterende leiekontrakt. Reforhandling/fornyelse.

Verdivurdering


Markedsbasert verdivurdering av eiendom og drift.

Transaksjon


Hotelia har meglerbevilgning og vi bistår våre klienter i både salgs- og kjøpsprosesser.
 

Hotelia er et ledende norsk hotellrådgivningsselskap med næringsmeglerbevilgning. Vi utfører verdivurderinger, kommersiell forvaltning, kjøpsrådgivning, hotelleiendomstransaksjoner, markeds- og etableringsstudie og generelle konsulenttjenester. Utfører oppdrag i hele Skandinavia.

Om oss

Geir Lundkvist

Partner


Geir Lundkvist har utdannelse fra Norsk Hotellhøgskole og Markedshøyskolen. Han har mer enn 30 års erfaring fra hotellbransjen, med operativ drift av hotell, som en del av Scandics konsernledelse i Norden og som sjef for Scandic i Norge. Har et stort nettverk i hotell- og eiendomsbransjen Nøkkelkompetanse: Kjedeledelse, operativ kjededrift, økonomi og driftsanalyse, hotellutvikling, leietakersøk og næringsmegling.

+47 928 87 708 geir.lundkvist@hotelia.no

Anders Vatne

Partner


Anders Vatne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI samt Høgskolekandidat fra Norsk Hotellhøgskole. Han begynte sin hotellkarriere på Park Hotell i Sandefjord og har over 30 års erfaring fra hotell, eiendom og reiseliv, blant annet innen Thon Hotels. Frem til 2010 var Vatne administrerende direktør i Norgani Hotels, Nordens største hotelleiendomsselskap med 74 eiendommer i 4 nordiske land. Nøkkelkompetanse: ledelse, leietakersøk, næringsmegling, salg & markedsføring, distribusjonssystemer og konsulentarbeid.

+47 926 97 700 anders.vatne@hotelia.no

Lars Ulrik Danielsen

Analytiker


Lars Ulrik Danielsen utdanner seg som siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og jobber deltid som analytiker i Hotelia. Han spesialiserer seg innen finans, med fokus på risikohåndtering, verdivurdering og statistisk analyse. I tillegg interesserer han seg for reiseliv og eiendom.

+47 905 32 768 lars.danielsen@hotelia.no

Kristoffer Aasebø

Advokat


Kristoffer Aasebø har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er faglig ansvarlig i Hotelia AS. Aasebø har sitt daglige virke i advokatfirmaet Bull & Co. I Bull & Co bistår Aasebø i hovedsak med rådgivning innen fast eiendom, transaksjoner, forvaltningsrett, restrukturering, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og konkurs. Har vært sentral i en rekke transaksjoner som har involvert større eiendommer og eiendomsselskaper.

+47 995 23 554 kaa@bullco.no

Tjenester

Analyse og rådgivning

Hotelia tilbyr eiendomsselskap og individuelle hotelleiere rådgivning innenfor etablering, drift, forvaltning og investeringsbeslutninger. Vi holder vår markedskunnskap og databaser oppdaterte og gir ut to markedsrapporter i året. Våre anbefalinger baserer seg på solid hotellerfaring og grundige analyser.
 • Etableringsundersøkelser
 • Markedsvurderinger
 • Økonomisk og strategisk rådgivning
 • Driftsvurderinger

Operatørsøk

Hotelia har et omfattende nasjonalt- og internasjonalt nettverk av hotelleiere, kjeder og operatører. Søk etter hotelldriver er alltid basert på vår bransjekunnskap og det enkelte objekts situasjon. Er posisjonering av hotellet riktig? Hvilken type kontrakt bør legges til grunn? Hvilken faktisk husleie vil man oppnå? Svarene på blant annet disse spørsmålene vil avgjøre hvilken operatør / hotellkjede man bør velge ved en nyetablering eller ved reforhandling av eksisterende kontrakt.
 • Leietaker- / operatørsøk - nye prosjekter
 • Reforhandling / operatørsøk – ved utløpt kontrakt

Forvaltning

Omsetningsbaserte leiekontrakter krever god og jevnlig oppfølging av leiekontrakten og operatøren. Dette både i forhold til «market performance», kvalitet, fremtidsutsikter, oppgraderinger osv.
 • Benchmarkingsanalyser
 • Revisjon av innrapporterte omsetningstall
 • Vurdering av omsetningspotensiale på alle kommersielle arealer
 • Oppfølging av operatører

Verdivurdering

Hotelia er spesialist på verdivurdering av hotell og hotelleiendommer. Vi gjennomfører grundige markedsbaserte vurderinger for gårdeiere og operatører. Hotelia har utviklet en avansert verdivurderingsmodell. Modellen er modulbasert og benyttes i de fleste oppdrag Hotelia utfører.
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Internt bruk
 • Generasjonsskifte
 • Bruk vis-à-vis banker, aksjonærer og lignende

Transaksjon

Hotelia har næringsmeglingsbevilling og kan bistå våre klienter i hele kjøps- og salgsprosessen. Som et resultat av vårt arbeid med hotellutvikling, kan vi kartlegge kritiske forbedringspunkter som øker hotellets lønnsomhet og verdi. Vår tilnærming i en salgsprosess er å identifisere, hva som skaper mest verdi for eier både før og etter et eventuelt salg av hotelleiendommen. Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk av operatører, gårdeiere og andre investorer i hotellbransjen som jevnlig er på utkikk etter nye objekter.
 • Salg av eiendom
 • Kjøp- og salgrådgivning
 • Kommersiell due diligence

Rapporter

07/02/2019

Markedsrapport 2018

21/08/2018

Halvårsrapport 2018

15/02/2018

Markedsrapport 2017

22/08/2017

Halvårsrapport 2017

Utvalgte referanser