Analyse


Økonomisk og strategisk rådgivning med fokus på hotelleiendom og –drift. Etableringsundersøkelser, markedsanalyser, investeringsbeslutninger.

Operatørsøk


Nasjonalt og internasjonalt operatør-/leietakersøk, for å sikre riktig forretningsmodell/konsept og leiebetingelser.

Forvaltning


Kommersiell forvaltning av leiekontrakter. Evaluering av eksisterende leiekontrakt. Reforhandling/fornyelse.

Verdivurdering


Markedsbasert verdivurdering av eiendom og drift.

Transaksjon


Hotelia har meglerbevilgning og vi bistår våre klienter i både salgs- og kjøpsprosesser.
 

Hotelia er næringsmegler innen hotelleiendom og et ledende norsk hotellrådgivningsselskap. Vi utfører verdivurderinger, kommersiell forvaltning, kjøpsrådgivning, hotelleiendomstransaksjoner, markeds- og etableringsstudie og generelle konsulenttjenester. Utfører oppdrag i hele Skandinavia.

Om oss

Geir Lundkvist

Partner


Geir Lundkvist har utdannelse fra Norsk Hotellhøgskole og Markedshøyskolen. Han har mer enn 30 års erfaring fra hotellbransjen, med operativ drift av hotell, som en del av Scandics konsernledelse i Norden og som sjef for Scandic i Norge. Har et stort nettverk i hotell- og eiendomsbransjen Nøkkelkompetanse: Kjedeledelse, operativ kjededrift, økonomi og driftsanalyse, hotellutvikling, leietakersøk og næringsmegling.

+47 928 87 708 geir.lundkvist@hotelia.no

Anders Vatne

Partner


Anders Vatne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI samt Høgskolekandidat fra Norsk Hotellhøgskole. Han begynte sin hotellkarriere på Park Hotell i Sandefjord og har over 30 års erfaring fra hotell, eiendom og reiseliv, blant annet innen Thon Hotels. Frem til 2010 var Vatne administrerende direktør i Norgani Hotels, Nordens største hotelleiendomsselskap med 74 eiendommer i 4 nordiske land. Nøkkelkompetanse: ledelse, leietakersøk, næringsmegling, salg & markedsføring, distribusjonssystemer og konsulentarbeid.

+47 926 97 700 anders.vatne@hotelia.no

Håkon Gaarder-Larsen

Senior konsulent


Håkon Gaarder-Larsen har 30 års nasjonal og internasjonal bransje- og ledererfaring. Med sin erfaring fra 11 hotelldirektørstillinger på fire kontinenter har han en unik reiselivserfaring som få i Norge matcher. Håkon har flere bransje og ledelses spesifikke kursprogram fra internasjonale universiteter bl.a. IMD og Cornell. Han har gjennom sin karriere mottatt flere priser, blant annet prisen som årets Hilton direktør utenfor Nord-Amerika.

+47 476 34 827 hakon.gaarder-larsen@hotelia.no

Lars Ulrik Danielsen

Analytiker


Lars Ulrik Danielsen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og jobber som analytiker i Hotelia. Han har spesialisert seg innen finans, med fokus på risikohåndtering, verdivurdering og statistisk analyse. Lars Ulrik har ved siden av analyse også hovedansvaret for modellering i Excel VBA. I tillegg interesserer han seg for reiseliv og eiendom.

+47 905 32 768 lars.danielsen@hotelia.no

Kristoffer Aasebø

Advokat


Kristoffer Aasebø har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er faglig ansvarlig i Hotelia AS. Aasebø har sitt daglige virke i advokatfirmaet Bull & Co. I Bull & Co bistår Aasebø i hovedsak med rådgivning innen fast eiendom, transaksjoner, forvaltningsrett, restrukturering, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og konkurs. Har vært sentral i en rekke transaksjoner som har involvert større eiendommer og eiendomsselskaper.

+47 995 23 554 kaa@bull.no

Tjenester

Analyse og rådgivning

Hotelia tilbyr eiendomsselskap og hotelleiere rådgivning innenfor etablering, drift, forvaltning og investeringsbeslutninger. Våre anbefalinger baserer seg på solid hotellerfaring, eiendomskunnskap og grundige analyser. Vi holder vår markedskunnskap og databaser løpende oppdaterte og gir blant annet ut to markedsrapporter i året.
 • Etableringsundersøkelser
 • Markedsvurderinger
 • Økonomisk og strategisk rådgivning
 • Driftsvurderinger

Operatørsøk

Hotelia har et omfattende nasjonalt- og internasjonalt nettverk av hotelleiere, kjeder og operatører. Søk etter hotelldriver er alltid basert på vår bransjekunnskap og det enkelte leieobjektets situasjon. Er hotellkonseptet og posisjoneringen av hotellet riktig? Hvor optimalt drives hotellet og hvilke utviklingsmuligheter finnes? Hvilken type kontrakt bør legges til grunn? Hvilken faktisk husleie vil man oppnå? Svarene på blant annet disse spørsmålene vil avgjøre hvilken operatør / hotellkjede man bør velge ved en nyetablering eller ved reforhandling av eksisterende kontrakt.
 • Leietaker- / operatørsøk - nye prosjekter
 • Reforhandling / operatørsøk – ved utløpt kontrakt

Forvaltning

Omsetningsbaserte leiekontrakter krever god og jevnlig oppfølging av leiekontrakten og operatøren. Dette i forhold til «market performance», kvalitet, fremtidsutsikter, utvikling og oppgraderinger. Vedlikehold og vurdering av vedlikeholdsetterslep er et område som krever både jevnlig oppfølging og god hotellkompetanse. Vår tilstandsrapport er et verktøy for bedre oppfølging.
 • Benchmarkingsanalyser
 • Revisjon av innrapporterte omsetningstall
 • Vurdering av omsetningspotensiale på alle kommersielle arealer
 • Oppfølging av operatører
 • Tilstandsrapport vedlikehold/Teknisk tilstandsrapport

Verdivurdering

Hotelia er spesialist på verdivurdering av driftsselskap og hotelleiendommer. Vi gjennomfører grundige markedsbaserte vurderinger for gårdeiere og operatører. Hotelia har utviklet en avansert modulbaserte verdivurderingsmodell som kan tilpasses de ulike oppdragene.
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Internt bruk
 • Generasjonsskifte
 • Bruk vis-à-vis banker, aksjonærer og lignende

Transaksjon

Hotelia har næringsmeglingsbevilling og bistår sine klienter i hele kjøps- og salgsprosessen. Basert på vår hotell- og markedskunnskap kartlegger vi kritiske forbedringspunkter som kan bidra til å øke hotellets lønnsomhet og verdi. Vår tilnærming i salgsprosessen er å identifisere hva som skaper mest verdi for eier både før og etter et eventuelt salg av hotelleiendommen. Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk av operatører, gårdeiere og andre investorer i hotellbransjen som jevnlig er på utkikk etter nye objekter.
 • Salg av eiendom
 • Kjøp- og salgrådgivning
 • Kommersiell due diligence

Rapporter

31/03/2022

Markedsrapport 2021

30/08/2021

Halvårsrapport 2021

18/02/2021

Markedsrapport 2020

03/09/2020

Halvårsrapport 2020

Utvalgte referanser