Leietakersøk & reforhandling

Leietakersøk

Søk etter rett hotelldriver og riktig varemerke, er alltid basert på leieobjektets unike situasjon. Hotelia har gjennom mange år bygget seg opp et omfattende nasjonalt- og internasjonalt nettverk av hotelleiere, kjeder og operatører som sammen med vår brede bransjekunnskap gjør oss til en ideell partner for både eksisterende eiere, og eiere som vurdere å utvikle en hotelleiendom.

  • Hvem vil hotellets gjester være?
  • Er konseptet og posisjoneringen av hotellet riktig
  • Hvor effektiv blir driften?
  • Hvilke utviklingsmuligheter finnes? 
  • Hvilken type kontrakt bør legges til grunn?
  • Hvilken husleie vil man kunne forvente?

Svarene på disse, og en lang rekke andre spørsmål, vil avgjøre hvilken driver man bør velge ved en nyetablering eller vurdering av tidspunkt for reforhandling av eksisterende kontrakt. Det å benytte en ekspert på hotellkonsepter, kontraktstyper og forhandlinger kan utgjøre forskjellen på økonomisk suksess og mange år med uenighet i et ubalansert leieforhold.

Et leietakersøk inkludere alltid hjelp med kontraktsforhandling og -utarbeidelse.

Reforhandling

Leiekontrakter for hotell har ofte en varighet på 15-20 år, og regulerer store verdier for begge parter. Det er derfor svært viktig med god innsikt, grundighet og kommersiell forståelse.

Leieavtaler reforhandles ikke kun ved avtalens utløp, men bør også vurderes ved behov for justering av konsept, endring av kapasitet/utbygging eller ved andre større investeringer. Det er viktig å koble en reforhandling til markedsendringer, både i forhold til prognoser for vekst i markedet og endringer i kapasitet. Hotelia kan bistå sine klienter med å velge korrekt tidspunkt for når en reforhandling bør gjennomføres, og ikke minst i arbeidet med å oppnå en markedstilpasset leieavtale.

Leietakersøk & reforhandling
Utvalgte referanser