Analyse og rådgivning

Hotelia tilbyr eiendomsselskaper og individuelle hotelleiere rådgivning innen etablering, drift, forvaltning og investeringsbeslutninger. 

Våre anbefalinger baserer seg på solid hotellerfaring, eiendomskunnskap, oppdatert markedskunnskap, grundige analyser og egenutviklede økonomiske modeller. 

  • Etableringsundersøkelser
  • Markedsvurderinger basert på trender og analyser av markedet
  • Gjennomgang og anbefalinger knyttet til drift og konseptretninger
  • Økonomisk og strategisk rådgivning
Analyse og rådgivning
Utvalgte referanser