Kommersiell forvaltning

Omsetningsbaserte leiekontrakter krever god og jevnlig oppfølging av leiekontrakten og operatøren. Dette i forhold til hotellets «market perfomance», kvalitet, fremtidsutsikter, utvikling og oppgraderinger. Vedlikehold og vurdering av vedlikeholdsetterslep er et område som krever både jevnlig oppfølging og god hotellkompetanse. En aktiv eier med god kunnskap om hotelldrift, bidrar til økte verdier.

  • Kommersiell forvaltningsrapport
  • «Space Management» og vurdering av omsetningspotensiale 
  • Revisjon av innrapporterte omsetningstall
  • Årlig markedsoppdatering/seminar med ledergruppen
  • Oppfølging av operatør på vegne av eier
  • Oppfølgingspunkter fra forvaltningsrapport
  • Vurdering av grensedragningsliste og vedlikeholdsetterslep
Kommersiell forvaltning
Utvalgte referanser