Verdivurdering

Basert på egne markedsprognoser og en nøye gjennomgang av leiekontrakten vurderer vi selve leiestrukturen, der vi tar høyde for alle betingelser for å estimere eiendommens verdi.

Vi gjennomfører grundige markedsbaserte vurderinger for både gårdeiere og operatører. Våre verdivurderinger kan blant annet benyttes ved:

  • Kjøp og salg av eiendom
  • Internt bruk
  • Generasjonsskifte
  • Vis-à-vis banker, aksjonærer og lignende
Verdivurdering
Utvalgte referanser