Positiv utvikling i det norske hotellmarkedet i første halvår. Det er en økning på alle hovednøkkeltallene (belegg, gjennomsnittspris og RevPAR). RevPAR økte med 4,6 prosent, den største økningen siden andre halvår 2017. Det var en økning på alle hovedmarkedssegmenter. En svakere norsk krone er trolig en viktig medvirkende faktor til løftet i første halvår, men den generelle positiviteten i norsk økonomi er også medvirkende. Totalt sett er halvåret det beste siden andre halvår 2016. For første gang i historien er Tromsø på topp i Norge i forhold til RevPAR. 1. halvår var RevPAR på hele 785 i kommunen. Dette er 55 høyere enn Oslo, som er nr. 2 i Norge. Oslo vil trolig beholde førsteplass for året totalt.

  • Losjiomsetningen økte med 7,2 prosent siste halvår. Dette er den største økningen i ett første halvår siden 2010.
  • Antall tilgjengelig rom økte med 2,6 prosent, til i overkant av 80.000. For første gang siden 2013 var det også en økning i antall hoteller.
  • Første halvår var det størst økning i antall gjestedøgn på yrkessegmentet; opp 4,4 prosent.
  • Det var i første halvår en vekst på 3,9 prosent på feriemarkedet. Det var større vekst i andre kvartal enn i første. Veksten forventes å holde seg sterk i tredje kvartal. 
  • Etter noen halvår med større vekst i nasjonale gjester, var det i første halvår størst vekst i det internasjonale markedet; opp 4,6 prosent.
  • 12 måneders RevPAR-utvikling har de siste to måneder hatt et positivt løft. Det er forventet at trenden holder seg ut sommersesongen.