4Q23

Date Icon
14/2/24

Post-pandemi veksten fortsetter, og losjiomsetningen dundret forbi 20 milliarder i året som slettet den gamle rekorden med god margin.

Tromsø, Oslo og Bergen vokser mest mot sist år, og Oslo-markedet utgjør nå mer enn ¼ av losjiomsetningen i det norske hotellmarkedet. Belegget i Norge er totalt sett noe under nivåene for pandemien, men det selges flere hotellrom enn tidligere. Veksten kommer til tross for 1 million færre yrkesdøgn i forhold til 2019.

Pris- og volumøkningene i hotelldriften virker som en positiv innsprøyting også i hotelleiendommen. De siste to årene har veksten i omsetningen vært høyere enn inflasjon, og dermed bidratt til at de aller fleste hotelleiere opplever en økning av husleien.