4Q22

Date Icon
27/2/23

Selv om de to første månedene av året ble preget av strengepandemirestriksjoner ble 2022 et godt år for hotellnæringen. Inntektsveksten i2. halvår ble svært høy, spesielt 3. kvartal ble bra.

Både ferie-/fritidsmarkedet og konferansemarkedet var i 2. halvår mer eller mindre tilbake på 2019 nivåer. Yrkestrafikken og en del av den internasjonale trafikken er ikke tilbake til normalen.

De gode tallene for 2022 er først og fremst drevet av forholdsvis høy prisvekst. I forhold til 2019 økte prisene med 21,8 %. I samme periode økte KPI med 10,8 %. Hotellenes kostnadsnivå har også økt betydelig i perioden.

Total losjiomsetning i 2022 var 17,1 % høyere enn i 2019. Svært få hadde trodd at næringen skulle komme så raskt tilbake etter pandemien.