4Q21

Date Icon
31/12/21

2021 startet på lave nivåer bl.a. grunnet økt smitte over nyttår. Samtidig startet vaksinasjonsprogrammet, og vi så raskt en positiv effekt. De dårligste månedene i 2020 (mars & april) ble en del bedre i 2021, som følge av vaksinering og noe lettere restriksjoner. Inn mot sommeren så man en betydelig vekst i reiseaktiviteten, og vi fikk nok en sommer preget av nordmenn på  norgesferie. I juli var solgte feriegjestedøgn høyere enn en i tilsvarende måned i 2019. Prisene var hele 32 prosent høyere. 

25. september åpnet Norge opp igjen, og de aller fleste restriksjoner forsvant. Både på ferie- og deler av konferansemarkedet fikk man en «ketchup effekt», og man fikk noen svært gode måneder frem mot desember. I november endte totale solgte romdøgn kun 1,5 prosent lavere enn tilsvarende måned i 2019. Det ble imidlertid dessverre en relativt kortvarig glede ettersom man fikk en ny nedstengning i midten av desember. Totalt endte belegget på 36,1 prosent, 4 pts. bedre enn i 2020, men nesten 20 pts. lavere enn i 2019. Gjennomsnittlig rompris har imidlertid økt kraftig og endte på 1.060 kroner, en økning på 8,3 prosent mot 2020 og 7,8 prosent over 2019-nivået.