4Q20

Date Icon
31/12/20

Pilene pekte oppover og forventningene for 2020 var store, og året begynte med sterke tall både for januar og februar. Siden kan vi alle historien og tallene for 2020 er klare; hotellnæringens største tilbakegang, trolig siden 2. verdenskrig er en realitet. Det er imidlertid store variasjoner mellom ulike destinasjoner og enkelte hoteller. Hotel Union Øye, som pryder forsiden på rapporten, har trolig hatt et av sine beste år noensinne. At Hotel Union Øye var en av fjorårets vinnere gjenspeiles også i statistikkene. Det er hoteller, utenfor de største byene, men som historisk har hatt et sterkt fokus på norske feriegjester, som er de store vinnerne. Denne målgruppen ble pga. reiserestriksjonene også betydelig større i 2020. I tillegg kjennetegnes målgruppen med høy kjøpekraft og stor betalingsvillighet, både på rom, mat, drikke og aktiviteter. I motsatt ende er det hoteller og destinasjoner med sterkt fokus på konferanse og/eller utenlandske gjester og uten mulighet til å snu seg rundt til å bli attraktive på andre markeder. I løpet av korona-året har det også dukket opp nye markeder; f.eks.«Korona-hotell» på oppdrag for kommuner og for enkelte bedrifter. Dette kan også være årsaken til at enkelte destinasjoner har gått ned i snittpris pga. salg av store volumer i motsetning til mer individuell trafikk i et normal år.