4Q19

Date Icon
31/12/19

Den positive utviklingen i det norske hotellmarkedet i første halvår, forsterket seg i andre halvår og gjør 2019 til et svært godt år for den norske hotellnæringen. Det er en økning på alle hovednøkkeltallene (belegg, gjennomsnittspris og RevPAR). RevPAR økte med 3,4 prosent. Det var en økning på alle hovedmarkedssegmentene unntatt konferansemarkedet, hvor det var en liten nedgang. En svakere norsk krone er trolig en viktig medvirkende faktor til løftet, men den generelle positiviteten i norsk økonomi er også medvirkende. Det har ikke vært større vekst i losjiomsetningen ett halvår siden første halvår 2010. Tromsø gikk i 2019 forbi Oslo og hadde for første gang Norges høyeste RevPAR. Tromsø endte på kr. 747, Oslo fikk en RevPAR på 736. 

  • Losjiomsetningen økte med hele 8,0 prosent i 2019. Dette er den største årlige veksten siden 2007. 
  • Antall tilgjengelig rom økte med 4,4 prosent. Det er aldri (data fra 1986) registrert større vekst (både i prosent og faktiske tall) av kapasiteten i Norge.
  • I andre halvår og 2019 totalt var det igjen på feriemarkedet hvor veksten var størst; opp hhv. 10,6 prosent for halvåret og 7,6 prosent for året totalt. Det er trolig utenlandske turister som bidrar til den største veksten. Antall utenlandske gjester økte i 2019 med 6,3 prosent, i andre halvår var veksten 7,7 prosent.
  • Veksten i det viktige yrkesmarkedet er på nesten samme nivå som i første halvår. Opp 4,2 prosent i andre halvår og 4,3 prosent totalt for året. 
  • Etter en svak fremgang på konferansemarkedet i første halvår, var det igjen et halvår med fall på dette segmentet. Totalt gikk konferanse-trafikken ned med 0,4 prosent. Dette er tredje år på rad med nedgang.
  • Korrigert for påske har det vært en positivt utvikling av RevPAR siden november 2018. Det er en generell høy kapasitetsvekst for tiden, som kan påvirke RevPAR negativt, spesielt i årets første måneder.