4Q18

Date Icon
31/12/18

Nøkkeltallene (belegg, ADR (gj.snittspris) og RevPAR) i «stabilt sideleie» i 2018. Det er fremdeles vekst i markedet, men kapasitetsøkningen er noe større enn markedsveksten. Som Hotelia forutså i fjorårets rapport ville man i Norge i 2018 for første gang omsette for mer enn 15 milliarder kroner i netto losjiomsetning (uten frokost og mva.). Internasjonale reisende stagnerer og har kun en vekst på 0,9 prosent i 2018.

  • Kapasiteten ved norske hoteller økte i 2018 med 2,7 prosent. Dette er noe over gjennomsnittet siste 10-år, som var på 2,2 prosent. Kapasitetsveksten i 2. halvår var noe lavere enn i 1. halvår. 
  • Antall solgte romdøgn økte med 1,6 prosent i 2018. Vi må helt tilbake til  andre halvår 2009 for å kunne registrere en tilbakegang i solgte romdøgn. 
  • I 2018 falt belegget totalt i Norge for første gang siden 2013. Årsaken er noe sterkere vekst i kapasiteten enn i solgte romdøgn, belegget falt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2017.
  • Gjennomsnittlig rompris økte med 1,5 prosent. Økningen veide opp for fallet i belegget og bidro til at RevPAR økte med 0,4 prosent i Norge i 2018. Økningen var sterkest i andre halvår.
  • I 2018 var det kun konferansesegmentet (gjestedøgn) som viste en tilbakegang på 1,4 prosent. 
  • Fortsatt vekst i yrkestrafikken med 1,6 prosent totalt for året. Andre halvår viste en svakere vekst på kun 0,7 prosent.
  • Ferietrafikken fikk et løft 1. halvår grunnet bedre snøforhold i 2018 enn 2017. Veksten i 2. halvår var mer moderat. Totalt var det en økning i  2018 på 3,1 prosent.