De gode tallene fra 2. halvår 2022 videreføres inn i 2023. Det er imidlertid noen «grå skyer i horisonten».

Prisveksten holder seg fremdeles høy og er høyere enn den generelle prisveksten. I 2. kvartal, isolert sett, er prisveksten mer dempet. Dette kan være en indikasjon på at den sterke prisveksten flates ut.

Det selges nå like mange rom som før pandemien, men belegget er noe tilbake grunnet ny kapasitet i markedet. Både ferie-/fritidsmarkedet og konferansemarkedet er tilbake og over 2019 nivåene. Yrkestrafikken og internasjonale gjestedøgn er fremdeles noe etter 2019.