Året startet med nok en nedstengning etter at myndighetene innførte nye restriksjoner i midten av desember 2021. Resultatet var svært lite hotellovernattinger i perioden desember til februar. De fleste restriksjonene ble opphevet 12. februar og mye av den positive opphentingen, man fikk høsten 2021, kom tilbake igjen f.o.m. mars 2022.

F.o.m. mars har antall solgte romdøgn vært på tilnærmet samme nivå som før pandemien. Det er ferie-/fritidsmarkedet som er driveren i markedet. 

Mai og spesielt juni ble svært sterke konferansemåneder. Yrkestrafikken henger fremdeles noe etter. På ferietrafikken er det fremdeles en del av gruppemarkedet, spesielt det asiatiske markedet, som ikke er tilbake til normalen. Det internasjonale markedet (alle segmenter) ligger fremdeles mest bak normalen i 2019 (-29,2 prosent i forhold til antall gjestedøgn), hvor det innenlandske markedet kun er 0,9 prosent bak.

Sammenlignet med 2019 er det spesielt i 2. kvartal at prisveksten har vært svært høy, hvor samtlige måneder viser +/- 20 prosent. Det har vært en ketchupeffekt med svært mange festivaler, konserter, idrettsstevner m.m. I tillegg har generelt svært mange ønsket å reise, når man igjen har fått muligheten. 

For 1. halvår totalt er RevPAR nå høyere enn i tilsvarende periode i 2019; + 1,0 prosent. Inflasjonsjustert er man fremdeles noe bak 2019. Totalt losjiomsetning er nå 6,8 prosent høyere enn i 1. halvår 2019.