Pilene peker bratt opp, men fra svært lave volumer, så tallene er fremdeles på et svært lavt nivå. Tallene for 1. halvår viser at det er en sterk korrelasjon med antall solgte hotellrom og smitte- og vaksinasjonsutvikling, og de til en hver tid gjeldende restriksjonene. I 2. halvår 2020 kommenterte vi betydninger av korona-hotell på enkelte destinasjoner. Dette er hoteller som mer eller mindre helt er stillet til disposisjon for kommuner eller bedrifter, for personer i innreisekarantene eller avlastningshoteller for personer smittet av korona. I enkelte kommuner er det forholdsvis store volumer med gjester som kan defineres som korona-gjester. Ullensaker er trolig den kommunen med flest korona-gjester. Her har i perioder 9 av 11 hoteller mer eller mindre kun hatt korona-gjester. Det er dessverre umulig å tallfeste eksakt hvor mange gjeste-/romdøgn som skyldes ulike koronatiltak. De fleste av disse gjestedøgnene er trolig registrert som yrkestrafikk.

Det er et forholdsvis sammenfallende mønster i reiseaktivitetene i 2. kvartal 2020 og 2021 i forhold til myndighetenes lettelser i koronarestriksjoner (trolig også den reisendes opplevde trygghet). I 2021 startet man imidlertid kvartalet på et noe høyere nivå enn i 2020. Det er imidlertid noe variasjon mellom de ulike destinasjonene. De første signalene for juli tyder på at årets sommer, som i fjor, kan bli forholdvis bra. Tall for de åtte største kommune viser en vekst på 13 prosent i forhold til solgte romdøgn. En del av økningen fra 2020 er trolig koblet til gjester på karantenehotell.