Det norske hotellmarkedet har hatt en svært tung start på 2020 grunnet Covid-19. Vi må tilbake til 1991 for å finne et halvår med tilsvarende antall solgte gjestedøgn. Det er svært store variasjoner i utviklingen mellom de ulike destinasjonene. Dette har sammenheng med at f.eks. høysesongen til Tromsø i mindre grad ble berørt av krisen og at Kristiansand er en av vinnerne grunnet endret reisemønster i sommer.

  • På grunn av nedstengingen av landet falt solgte romdøgn med nær 45 prosent. Dette førte til et belegg for første halvår på 28,8 prosent, en nedgang på 24,8 prosentpoeng fra samme periode i fjor.
  • Som følge av nedgangen i solgte rom, har også losjiomsetning hatt et drastisk fall på over 45 prosent mot første halvår i fjor. Gjennomsnitts-prisen (ADR) hadde en tilbakegang på 1,6 prosent. Det er svært store variasjoner i utviklingen av ADR i de ulike byene. Trolig ulike årsaker til den store variasjonene. Vi tror bl.a. at totalt antall tilgjengelige rom, spesielt i Oslo og Bergen, har hatt en større andel lavprisrom enn «normalt».
  • Etter en vekst i alle segmenter forrige halvår, har situasjonen nå naturligvis snudd. Konferansemarkedet er påvirket av strenge restriksjoner og følgelig falt antall gjestedøgn i segmentet med over 55 prosent. Pr. juni det segmentet, sammen med utenlandsmarkedet som har hentet seg minst inn. 
  • Yrkessegmentet falt med ca. 40 prosent i første halvår mot samme periode i fjor. Pr. juni var det også dette segmentet som hadde hentet seg mest inn.
  • Feriesegmentet hadde en nedgang på 51,6 prosent.
  • Nasjonale gjestedøgn hadde en nedgang på 43 prosent, og internasjonale gjestedøgn falt med hele 60 prosent i første halvår mot samme periode i fjor. I første halvår 2019 var andelen nasjonale og internasjonale gjestedøgn splittet 73 / 27, mens den i 2020 var ca. 80 / 20.