2017 ble et godt år for norsk hotellnæring. Veksten fortsetter inn i 2018, men kapasitet (både nye og totalt renoverte hotell som kommer tilbake til markedet) bidrar til en liten tilbakegang i belegget. 

  • Kapasiteten ved norske hoteller økte i 1. halvår med 3,9 prosent. Dette er den prosentvise største økningen i ett halvår siden 1. halvår 2012.
  • Antall solgte romdøgn økte med 3,4 prosent. Dette er noe høyere vekst enn i forrige halvår. Man må helt tilbake til 2. halvår 2009 for å finne et halvår med tilbakegang i solgte romdøgn.
  • Grunnet noe sterkere vekst i kapasiteten enn i solgte romdøgn, falt belegget med 0,2 prosent i forhold til 1. halvår 2017. Dette er første halvår siden 2. halvår 2013 med et fall i belegget i Norge.
  • Gjennomsnittlig rompris økte med 1,0 prosent. Økningen veide opp for fallet i belegget og bidro til at RevPAR økte med 0,6 prosent i Norge i 1. halvår. Dette er første gang siden 2. halvår 2013 med fall i RevPAR
  • Etter et par halvår med størst vekst i yrkestrafikken er det igjen  ferietrafikken som har høyest vekst. Det er spesielt vintersesongen som drar opp pga. av en svært god vinter i år, i motsetning til vinteren 2017 som var svært snøfattig.
  • I første halvår var det større vekst i nasjonale gjester (4,0 %) enn i internasjonale (+3,6 %). Mye av økningen på det internasjonale markedet kom i begynnelsen av året og  skyldes først og fremst at utenlandske skiturister var tilbake i fjellet i vinter. I tillegg til Nordlys turismen.
  • Veksten i antall yrkesreisende fortsetter. Dette halvåret opp 2,6 prosent. Dette er femte halvår på rad med oppgang i dette segmentet.
  • Igjen er det en nedgang i konferansesegmentet, ned 2,4 prosent. Dette er tredje halvår på rad med nedgang på dette segmentet. (NB! Dette er kun registrerte overnattingsdøgn på dette segmentet ikke antall deltakere på konferanse.)