Håkon Gaarder-Larsen

Håkon Gaarder-Larsen har 30 års nasjonal og internasjonal bransje- og ledererfaring. Med sin erfaring fra 11 hotelldirektørstillinger på fire kontinenter har han en unik reiselivserfaring som få i Norge matcher. Håkon har flere bransje og ledelses spesifikke kursprogram fra internasjonale universiteter bl.a. IMD og Cornell. Han har gjennom sin karriere mottatt flere priser, blant annet prisen som årets Hilton direktør utenfor Nord-Amerika.